Jetmar – Certyfikaty potwierdzają spełnianie norm Systemu Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności oraz Systemu Zarządzania Jakością.

Management System Certificate